Tävlingar

duellen-min
Foto: Jan-Thomas Stake

Lite som forna tiders dueller i Vilda Västern men med den skillnaden att vi använder kameran istället för revolvern.

KM - KlubbMästerskap

Klubbmästerskapet består av en kollektion samt ytterligare tre deltävlingar enligt principen ett fritt tema och två givna. Tävlingarna är öppna för klubbens medlemmar – vi tävlar alltså mot varandra – och varje deltävling innehåller följande delmoment:

  • Digital bild, färg eller monokrom – max 1920×1080 px
  • Påsikt, färg – max storlek 30×20 cm eller A4
  • Påsikt, monokrom – max storlek 30×20 cm eller A4

Max 3 bilder per klass
Med påsikt menas utskrift på fotopapper eller Fine Art Paper.
Måtten för den digitala bilden är att betrakta som maxmått.
Det betyder att en kvadratisk bild kan ha måtten 1080×1080 pixlar.
En liggande bild kan vara 1920 pixlar bred och 1080 pixlar hög.
Märk väl att en stående bild aldrig ska överstiga 1080 pixlar eftersom det är maxmåttet för höjden.

square
Kvadratiskt format max 1080x1080 px
landscape
Liggande format max 1920x1080 px
portrait_II
Stående format maxhöjd 1080 px

Kollektion

Med kollektion menas i detta fall en bildserie bestående av tre till fem bilder som på ett tydligt sätt hänger samman. Det kan enklast beskrivas med att bilderna berättar ett händelseförlopp – lite som en miniberättelse i bildformat. Även denna tävling består av de tre delmomenten ”digital bild”, ”påsikt färg” och ”påsikt monokrom”.

Att vi använder begreppet ”monokrom” betyder egentligen bara att vi godkänner alla bilder som är skapade med olika toner av en specifik färg. Många gånger handlar det kanske om en svartvit bild men det går alltså lika bra att tävla med en sepiabild eller en bild i t.ex. blåskala.
Man kan delta med endast en kollektion per klass.

Tävlingskalender 2024

KM I – Onsdag 6 mars
Inlämning Enbild
Fritt tema

KM II – Onsdag 8 maj
Inlämning Kollektion
Fritt tema

KM III – Onsdag 4 september
Inlämning Enbild
Tema: ”Broar”

KM IV – Onsdag 6 november
Inlämning Enbild
Tema: ”Byggnader”