Välkommen till

KRIFO

Om klubbenOm klubben

Home

“Fotoklubben skall bildas nästa torsdag”

Denna rubrik stod att läsa i lokalpressen den 14 april 1944 men redan den 3 april hade ett antal fotointresserade i Kristinehamn samlats för ett möte och fattat beslut om ”att en fotoklubb skulle bildas och att dess namn skulle bliva Kristinehamns Fotoklubb”.

Första året anslöt sig 61 medlemmar. Redan i maj månad anordnades den första klubbtävlingen under mottot ”sommardagar”. Den bedömdes av Fotografiska Föreningen i Stockholm som klubben hade ett givande utbyte med de första åren.

Som så många andra klubbar på den tiden hade Kristinehamns Fotoklubb även smalfilm på programmet. Det anordnades också fotokurser i samarbete med Hermods och några av dåtidens mest kända fotografer anlitades – namn som Per Forsell och K W Gullers.

Idag består Kristinehamns Fotoklubb av ca 20 aktiva medlemmar. Vi träffas regelbundet i vår studio/klubblokal och genomför dessutom ett antal fotoutflykter, utställningar samt bildbedömningar åt andra fotoklubbar. Varannan månad har vi inlämning till vårt klubbmästerskap – en tävling medlemmarna emellan, som främst syftar till att inspirera och utmana varandra, samtidigt som vi utforskar kamerans möjligheter och förhoppningsvis upptäcker nya bildvärldar.