Styrelsen

Styrelsen

Jan-Thomas Stake – ordförande
Björn Skrak – kassör
Roger Nordström – sekreterare
Brynje Lindström – webmaster
Eva Hagstein
Martin Andersson