Om KRIFO

old-camera-1379445539hqh


“Fotoklubben skall bildas nästa torsdag” kunde man läsa i lokaltidningen den14 april 1944. Men redan den 3 april hade ett sammanträde hållits med fotointresserade och ”det beslöts att en fotoklubb skulle bildas och dess namn skulle bliva Kristinehamns Fotoklubb”.

Första året anslöt sig 61 medlemmar. Redan i maj månad anordnades den första klubbtävlingen under mottot ”sommardagar”. Den bedömdes av Fotografiska Föreningen i Stockholm som klubben de första åren hade livligt utbyte med. Som så många andra klubbar vid den tiden hade även Kristinehamnsklubben smalfilm på sitt program. Det anordnades fotokurser i samarbete med Hermods och några av dåtidens mest kända fotografer, Per Forsell och K W Gullers, anlitades också.

 

Nu
Klubben består i dag av ca 45 medlemmar och är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF.
RSF är vårt sk. Riksförbund och där flertalet svenska fotoklubbar är anslutna.
RSF arrangerar bl a varje RIFO som består av ett antal salonger (tävlingar).
RSF är också en sammanhållande länk med fotoklubbar och dom olika distrikten i Sverige. Riksförbundet har sitt säte i Göteborg.

Klubben är även ansluten till Föreningen Värmlands Fotoklubbar, FVF.
FVF är en förening för fotoklubbar i Värmland och har 12 anslutna klubbar.

 

Länk till Kristinehamns Fotoklubbs Stadgar.
Stadgar Krifo 2017

Verksamhetsberättelse
verksamhetsberättelse 2016